Witaj w świecie, w którym prastara mądrość spotyka najnowocześniejsze odkrycia nauki. A wszystko to w poszukiwaniu własnego źródła trwałej motywacji do działania.

Dzisiaj dostęp do wiedzy i informacji jest wszechobecny. Niby wszystko wiemy, a jednak konkretne i systematyczne działania podejmuje tylko garstka z nas. Często brakuje nam energii, umiejętności dokonywania wyborów, zrozumienia i docenienia naszych wysiłków. Fundamentów, które decydują o naszej motywacji do działania.

Wielu ludzi myli motywację z nadmiernym pobudzeniem. Chwilowe zrywy, okazyjne deklaracje naszych celów, krótkie epizody realnego działania…a codzienność? Często mijają tygodnie albo miesiące, a nasze marzenia są wciąż w tym samym miejscu…

Ta trwała motywacja – codzienna – pojawia się wtedy, kiedy żyjemy zgodnie z naszymi wartościami.  Kiedy znamy swoje często nieuświadamiane potrzeby i wiemy, jak dostosować życie, który nam się marzy – do swoich pragnień.

Potrafię Cię tego nauczyć.

Joanna Religa
coach, mentor
Reiss Profile Master