Imię i nazwisko

Adres e-mail

Temat wiadomości

Wiadomość

1.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Joannę Religę coaching i mentoring z siedzibą w Młochowie, przy Alei Kasztanowej 20 w celu mailowego lub/i telefonicznego odpowiedzenia na zapytanie, którego treść zamieszczam powyżej. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem (-am) się z polityką prywatności i treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie do ich poprawiania.