3300PLN brutto
  • lub 3 raty po 1100 PLN miesięcznie
  • Doprecyzujesz wizję swojego biznesu i cele, które chcesz w nim realizować

  • Nauczysz się wyceniać swoje produkty i odważnie komunikować je klientom

  • Nabierzesz wprawy w ustalaniu swoich kosztów i korelowaniu ich z przychodami, które osiągasz

  • Określisz swoją grupę docelową i dowiesz się, jak poznać problemy i potrzeby swoich potencjalnych klientów

  • Zbudujesz swoją ofertę w taki sposób, by wzbudzała zachwyt i była bezkonkurencyjna

  • Przeanalizujesz zasoby zewnętrzne i wewnętrzne, które są konieczne do prowadzenia Twojej firmy

  • Opracujesz i wybierzesz sposób budowania relacji z Twoim klientem: przed zakupem, w trakcie i po zakupie

  • Opracujesz skuteczny plan działań na kolejne 3 miesiące

3300PLN brutto
  • lub 3 raty po 1100 PLN miesięcznie