Drogi Użytkowniku Internetu,

1.     Z poziomu strony internetowej [dalej jako Serwis internetowy] Użytkownik może zapisać się na newsletter prowadzony przez Administratora. W tym celu, musi wypełnić formularz zapisu na newsletter, podając swoje dane osobowe, tj. imię oraz adres e-mail.

2.     Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) jest Joanna Religa Coaching i Mentoring przy Alei Kasztanowej 20, 05-831 Młochów, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 7732213495, REGON 365003300.

3.     Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika wyłącznie w celu przesyłania mu newsletteru.

4.     Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisu na newsletter.

5.     Administrator gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.

6.     Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:

1)           ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422),

2)           ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182),

3)           rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).

7.     Użytkownikowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, w tym w szczególności do:

1)     wglądu do swoich danych osobowych,

2)           żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

8.     Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora. Dzięki plikom cookies wykorzystywanym na tej stronie internetowej, w systemach statystyk internetowych Administrator serwisu internetowego wie, jak wielu użytkowników na niego zagląda, co konkretnie czytają oraz co pomijają. Pozwala to stale ulepszać to narzędzie. Dodatkowo pliki cookie wykorzystywane na tej stronie internetowej do poprawnego działania wtyczek społecznościowych, które pozwalają łatwo publikować wpisy z tego bloga na stronach serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Google +, Twitter czy Pinterest.

9.     Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celu śledzenia akcji podejmowanych przez Użytkownika w ramach Serwis internetowy, w celu prowadzenia działań re-marketingowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu internetowego.

10.  Administrator informuje Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie z Serwisu internetowego przez Użytkownika może być utrudnione.

11.  Administrator wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik. Pamiętać należy, że może to skutkować brakiem możliwości działania wybranych funkcjonalności Serwisu internetowego.